منوهای نصب در پنل مدیریت

اعلام برگزیدگان جشنواره شاهنامه خوانی

ضمن  قدردانی از کلیه عزیزان شرکت کننده در جشنواره شاهنامه خوانی که از طرف پژوهشسرای شاهرود برگزار گردید بدینوسیله اسامی نفرات اول تا سوم استانی در هر مقطع به شرح ذیل اعلام می گردد:

مقطع ابتدایی:

نفر اول علی عضدی دبستان عضدی شاهرود
نفردوم کیانا کولی وند دبستان گوهرشاد شاهرود
نفر سوم :محمد طاهر پارسا دبستان شهید رجایی مهدی شهر

متوسطه اول :

نفر اول : ابوالفضل پری سوز شهید بهشتی سمنان
نفر دوم : سارا کشاورزیان شاهد سمنان
نفرسوم : فاطمه السادات میراسدی ۱۵ خردادشاهرود–فاطمه زهرا بیگی شهید پورحیدری شاهرود

متوسطه دوم:

نفر اول : زهرا پور مرادی دبیرستان معلم میامی
نفر دوم : مائده خدامی دبیرستان دستغیب بسطام
نفر سوم : ساجده السادات حسینی دبیرستان مصباح بیارجمند

شاهنامه خوانی
۱ آبان ۱۴۰۰
طراحی شده توسط گروه IT پژوهشسرا