منوهای نصب در پنل مدیریت

اعلام برگزیدگان دومین جشنواره دانش آموزی پویانمایی ذهن خلاق

دومین جشنواره پویانمایی ذهن خلاق که به صورت استانی برگزار گردید در حالی به کار خود پایان داد که در مجموع 143 اثر از سراسر استان سمنان به دبیرخانه جشنواره در پژوهش سرای دانش آموزی شاهرود ارسال شد که بعد از بررسی آثار و با توجه به موضوعات بخش های مختلف جشنواره تصمیم بر آن شد تا سه رتبه به طور کلی اعلام شود.

ضمن  قدردانی از کلیه عزیزان شرکت کننده در جشنواره پویانمایی ذهن خلاق که از طرف پژوهشسرای شاهرود برگزار گردید بدینوسیله اسامی نفرات اول تا سوم استانی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

رتبه اول :

زهرا تیموری ، دبیرستان پانزده خرداد

علی فرخی نیا ، دبیرستان شهید بهشتی

 

رتبه دوم :

الناز گیلانی ، دبیرستان شهید حسن پورحیدری

محمد شهابی ، دبیرستان شهید بهشتی

 

رتبه سوم :

مریم خالقیان ، دبیرستان شهید حسن پورحیدری

محمد صالح کریمی ، دبیرستان شهید بهشتی

طراحی شده توسط گروه IT پژوهشسرا