منوهای نصب در پنل مدیریت

آموزش و پرورش شاهرود

00

مهر'۰۰

نخستین جلسه هیات امنای پژوهش سرای دانش آموزی شاهرود

معاون مدیر کل و رئیس آموزش و پرورش شهرستان شاهرود در نخستین جلسه هیات امنای پژوهش سرای دانش آموزی شاهرود موفقیت های این پژوهش سرا را مثبت ارزیابی کرد

مشاهده

00

مهر'۰۰

دانش آموز شاهرودی منتخب کشوری چالش داستان نویسی کانگورو شد

دانش آموز شاهرودی منتخب کشوری چالش داستان نویسی کانگورو شد

مشاهده
طراحی شده توسط گروه IT پژوهشسرا